Novinky
Vláda schválila Koncesionářskou smlouvu pro projekt PPP D4
Dne 4.1.2021, došlo k vyslovení souhlasu vlády s předloženým návrhem Koncesionářské smlouvy. V souladu se zákonem o pozemních komunikacích (§18c) tak nyní může pokračovat schvalovací proces předložením materiálu, kvantifikujícího finanční závazky vyplývající…
Vybrán Koncesionář pro projekt PPP D4
Dne 21.12.2020 o půlnoci vypršela lhůta pro možnost podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele (koncesionáře) pro projekt PPP D4. Výběr konsorcia DIVia tvořeného společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS je tak…
Informace o projektu

Ministerstvo dopravy České republiky zahájilo přípravu pro výběr koncesionáře na výstavbu a provoz dálnice D4 pomocí modelu PPP. Projekt zahrnuje cca 32 km "greenfieldového" úseku (model DBFOM) a cca 16 km "brownfieldového" úseku (model O&M) z Hájů do Písku (MÚK Krašovice). Rozsah projektu zůstává téměř stejný, jako je uvedeno ve veřejně dostupném dokumentu "Analýza proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami", vypracovaném v roce 2015. Financování projektu je založeno na principu platby za dostupnost.

JEDNOTLIVÉ ÚSEKY PROJEKTU
Úsek č.1 - Skalka – Háje
Úsek č. 2 - Háje – Milín
Úsek č. 3 - Milín – Lety
Úsek č. 4 - Lety – Čimelice
Úsek č. 5 - Čimelice – Mirotice
Úsek č. 6 - Mirotice, rozšíření
Úsek č. 7 - Mirotice – Třebkov
Úsek č. 8 - Třebkov – Nová Hospoda
Úsek č. 9 - Nová Hospoda – Krašovice
mapa úseků
Souhlasím
###message