Vybrán Koncesionář pro projekt PPP D4

Dne 21.12.2020 o půlnoci vypršela lhůta pro možnost podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele (koncesionáře) pro projekt PPP D4. Výběr konsorcia DIVia tvořeného společnostmi VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS je tak pravomocný. Nyní budou následovat schvalovací procesy ve vládě a v Poslanecké sněmovně v souladu s §18c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

  

Souhlasím
###message