Vláda schválila Koncesionářskou smlouvu pro projekt PPP D4

Dne 4.1.2021, došlo k vyslovení souhlasu vlády s předloženým návrhem Koncesionářské smlouvy. V souladu se zákonem o pozemních komunikacích (§18c) tak nyní může pokračovat schvalovací proces předložením materiálu, kvantifikujícího finanční závazky vyplývající ze smlouvy do Poslanecké sněmovny. Vše směřujeme k možnosti zahájení prací na jaře 2021.

  

Souhlasím
###message